• Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Strandryddeaksjon kan havne i retten etter anmeldelse fra Miljødirektoratet

  Dette er historien om Nord-Historie. En forening som ble startet i 2017 i Brønnøysund og som fikk 850.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Etter å ha fått regnskap og rapport har direktoratet politianmeldt to personer for misbruk av statlige midler. En forening i Brønnøysund fikk høsten 2017 til sammen 850.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Pengene ble brukt opp i løpet av tre måneder. Det er Brønnøysunds Avis som ruller opp saken hvor to menn i denne foreningen er anmeldt for misbruk av statlige midler. En del av pengene som foreningen har fått, skal blant annet ha gått til klær, alkohol, tobakk, lutefisklag og mobiltelefoner. Andre…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Grisebønder siktet etter NRK-dokumentar

  Økokrim har startet etterforskning og siktet tre bønder for brudd på dyrevelferdsloven etter avsløringer som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentar om griseindustrien. I juni skapte NRK Brennpunkts dokumentar om «griseindustriens hemmeligheter» sterke reaksjoner. Nå har Økokrim siktet tre av bøndene fra dokumentaren. – Jeg kan bekrefte at Økokrim har startet etterforsking, innhentet dokumentasjon og gjennomført avhør i denne saken, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl til NRK. – Tre bønder er siktet for brudd på dyrevelferdsloven, og Økokrim samarbeider med Mattilsynet i denne saken. Av hensyn til etterforskingen kan jeg ikke kommentere ytterligere nå, sier statsadvokaten. Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven er bøter og opp til tre års fengsel. Les hele…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Næringsfattig mat – en utilsiktet konsekvens av moderne landbruk

  Utsagnet «Spis gulrøtter mens det er sunt» får en ny dimensjon. Utsagnet «Spis gulrøtter mens det er sunt» får en ny dimensjon. Vitamin A i australske gulrøtter er redusert med 99 prosent fra 1948 til 1991, epler har mistet 80 prosent av vitamin C i samme periode. I USA er the Bionutrient Food Association i ferd med å utvikle et lommeverktøy som ved hjelp av lysbølger bestemmer næringsinnholdet i matvarer. Forbrukeren vil med dette få et verktøy til å velge for seg de mest næringsrike varene. Årsaken til reduksjonen av vitaminer og mineraler i maten finner vi i vår behandling av jorda hvor vi dyrker maten. Moderne landbruksmetoder, også kalt industrielt landbruk,…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Kritiserer Mattilsynet for ikke å stoppe dyremishandling

  Riksrevisjonen mener Mattilsynet mangler systemer som følger opp lovbrudd der dyr får lide under dårlig dyrehold. Riksrevisjonen slakter Mattilsynets arbeid mot dårlig dyrehold i landbruket. De har funnet at kritikkverdig dyrehold har fått pågå i flere år før gårdsbruk fikk forbud mot å ha dyr, såkalt aktivitetsforbud. «Til tross for alvorlige funn og gjentatte pålegg tok det i gjennomsnitt sju år fra første inspeksjon til Mattilsynet vedtok aktivitetsforbud» skriver Riksrevisjonen. Bøndene hadde rukket å få gjentatte saker mot seg: i sakene til 39 bønder som fikk forbud, hadde de fått til sammen 918 varsel og vedtak. I flere av sakene var det de samme kritikkverdige forholdene som ble varslet gjentatte…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  SLOVAKIA ER PÅ VEI MOT PELSFORBUD!

  I Slovakia har lovforslaget om forbud mot pelsdyroppdrett gått gjennom den første behandlingen med et overveldende flertall: 80% av parlamentsmedlemmene støtter et forbud mot pelsdyroppdrett! Lovforslaget ble lagt frem i etterkant av en underskriftskampanje, hvor over 76.000 skrev under for et pelsforbud. Det ble også publisert video og bilder fra en pelsfarm i landet, som viste forferdelige forhold for minken. Dette skapte selvsagt sterke reaksjoner, og etter et par måneder ble det første lovforslaget lagt frem for Parlamentet. Dette viser at engasjement nytter! Lovforslaget legger opp til en avviklingsperiode på 3 år for pelsfarmerne, og skal nå drøftes av et parlamentarisk utvalgt, og få godkjennelse av EU-kommisjonen. Deretter skal forslaget…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Norske forskere skal finne sydpol-smeltingens «point of no return»

  Smeltingen i Antarktis er den store jokeren i klimakrisen. Vil den bli så kraftig at den er umulig å stoppe? – Det er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på. Hvis vi lykkes, vil vi bidra til at FNs klimapanel kan komme med et bedre estimat på havnivåstigning, sier Norce-forsker Svein Østerhus. Sammen med andre forskere ved forskningsinstituttet Norce i Bergen skal han nå lede et internasjonalt forsøk for å prøve å finne svaret på et av vår tids største spørsmål: Hva skjer med isen i Antarktis? Forskningen er bestilt og finansiert gjennom EU-prosjektet Horisont 2020. Les hele saken her:

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Ocean Cleanup har endelig samlet plast fra havet

  Sju år etter at ideen ble født, har prosjektet The Ocean Cleanup endelig klart å samle plast fra havstrømmene i Stillehavet. Det ambisiøse målet har vært å fjerne halvparten av plasten som finnes i verdenshavene i løpet av fem år. Etter mange problemer og nedturer, har endelig The Ocean Cleanup lyktes med å samle sitt første plastsøppel fra havet. Les hele saken her

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Ny rapport: Over halvparten av Europas trær risikerer å bli utryddet

  Europas trær står i fare for å bli utryddet av byutvikling, hogst, sykdommer og forurensning. Det konkluderer forskerne bak den nye europeiske rødlista for trær. I en rapport fra The International Union for the Conservation of Nature slås det fast at 58 prosent av Europas stedegne tresorter er truet, mens 15 prosent av dem er kritisk truet. Med stedegen menes trær som kun finnes på et lite geografisk område. Årsaken til at forskerne nå slår alarm handler ikke bare om klimaendringer. Byutvikling, hogst og innføring av nye arter er viktige trusler som forårsaker nedgang hos treslag over hele Europa. Da rapporten ble lagt fram i Sveits denne uka, kalte leder Craig Hilton-Taylor…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Mattilsynet vasset i møkk hos melkeprodusenten

  Fylkesmann i Troms og Finnmark har opprettet sak etter at Mattilsynet rykket ut til en gård i Nord-Norge. De hadde blitt varslet om forholdene hos en melkeprodusent. De ble møtt av store mengder avføring og flere graverende forhold ved gårdens dyrehold. Mattilsynet lister opp en rekke tilfeller som de reagerte på: I kalvingsbingen sto ei ku med delvis avklipt øremerke, sammen med en nyfødt kalv. Det lå dessuten en død kalv i bingen. I alle ungdyr- og oksebingene (på høyre side av fôrbrettet sett fra inngangen) var det rikelig med tynn møkk på gulvet. Ku hadde skjedefremfall, hun lå på en liggebås i løsdrifta. Vi fant ingen notering om skaden…