• Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Norske forskere skal finne sydpol-smeltingens «point of no return»

  Smeltingen i Antarktis er den store jokeren i klimakrisen. Vil den bli så kraftig at den er umulig å stoppe? – Det er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på. Hvis vi lykkes, vil vi bidra til at FNs klimapanel kan komme med et bedre estimat på havnivåstigning, sier Norce-forsker Svein Østerhus. Sammen med andre forskere ved forskningsinstituttet Norce i Bergen skal han nå lede et internasjonalt forsøk for å prøve å finne svaret på et av vår tids største spørsmål: Hva skjer med isen i Antarktis? Forskningen er bestilt og finansiert gjennom EU-prosjektet Horisont 2020. Les hele saken her: Post Views: 103

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Ocean Cleanup har endelig samlet plast fra havet

  Sju år etter at ideen ble født, har prosjektet The Ocean Cleanup endelig klart å samle plast fra havstrømmene i Stillehavet. Det ambisiøse målet har vært å fjerne halvparten av plasten som finnes i verdenshavene i løpet av fem år. Etter mange problemer og nedturer, har endelig The Ocean Cleanup lyktes med å samle sitt første plastsøppel fra havet. Les hele saken her Post Views: 112

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Ny rapport: Over halvparten av Europas trær risikerer å bli utryddet

  Europas trær står i fare for å bli utryddet av byutvikling, hogst, sykdommer og forurensning. Det konkluderer forskerne bak den nye europeiske rødlista for trær. I en rapport fra The International Union for the Conservation of Nature slås det fast at 58 prosent av Europas stedegne tresorter er truet, mens 15 prosent av dem er kritisk truet. Med stedegen menes trær som kun finnes på et lite geografisk område. Årsaken til at forskerne nå slår alarm handler ikke bare om klimaendringer. Byutvikling, hogst og innføring av nye arter er viktige trusler som forårsaker nedgang hos treslag over hele Europa. Da rapporten ble lagt fram i Sveits denne uka, kalte leder Craig Hilton-Taylor…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Mattilsynet vasset i møkk hos melkeprodusenten

  Fylkesmann i Troms og Finnmark har opprettet sak etter at Mattilsynet rykket ut til en gård i Nord-Norge. De hadde blitt varslet om forholdene hos en melkeprodusent. De ble møtt av store mengder avføring og flere graverende forhold ved gårdens dyrehold. Mattilsynet lister opp en rekke tilfeller som de reagerte på: I kalvingsbingen sto ei ku med delvis avklipt øremerke, sammen med en nyfødt kalv. Det lå dessuten en død kalv i bingen. I alle ungdyr- og oksebingene (på høyre side av fôrbrettet sett fra inngangen) var det rikelig med tynn møkk på gulvet. Ku hadde skjedefremfall, hun lå på en liggebås i løsdrifta. Vi fant ingen notering om skaden…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  MATTILSYNET STENGER LANDETS STØRSTE FASAN- OG RAPPHØNSFARM

  Vestfold fuglehundklubb er landets største fasan- og rapphønsfarm, og forsyner fuglehundmiljøet med egg og levende fugler. Her blir minst 5000 fugler klekket hvert år. NOAH har tidligere anmeldt Vestfold fuglehundklubb for at de fram til 2017 importerte egg og satte ut fasaner og rapphøns ulovlig. Fuglene ble satt ut uten tillatelse og driften manglet Mattilsynets sertifisering. NOAH har gjentatte ganger sendt bekymringsmeldinger og oppfordret Mattilsynet til å føre tilsyn hos fuglehundklubben. Etter tilsyn har Mattilsynet nå bestemt at fasan- og rapphønsfarmen hos Vestfold fuglehundklubb skal stenges: Det er altså bekreftet at de ikke driver i samsvar med kravene. NOAH har for andre år på rad klaget på utsetting av tusenvis…

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  LANDBRUKSMINISTER UTEN OMSORG FOR DYR?

  Innlegg klippet fra Samuel Rostøl – Animal Rights Activist – Tomme ord fra Bollestad igjen. Landbruksminister Olaug Vervik Bollestad er mer bekymret for kjøttindustriens omdømme enn hvordan dyrene har det. Det blir klart i denne artikkelen hvor hun sier: «Det vi så i dokumentaren i NRK var nok til å kalle inn til disse møtene, fordi det ble et så sterkt omdømmeproblem for næringa at det var viktig å ta tak ifra min side.» At de nå vil lovfeste dyrevelferd i enda større grad er bra, men hvordan skal et slakteri kunne sørge for at loven følges på gården? Bollestad avslører jo her at hun ikke har skjønt arbeidet til…

 • Miljøvern,  Politikk

  Graver opp 50 dekar matjord for å bygge bilbutikker ved Flesland

  Næringsaktører graver vekk 50.000 kvadratmeter med jordbruksland for å lage bilpark langs Flyplassveien. Det gamle jordbrukslandet på Liland ved Flyplassveien skal gjøres om til næringspark med bilbutikker og verksted. Reguleringsplanen har likevel vært svært omstridt nettopp fordi store arealer med matjord blir berørt av utbyggingen. Er økonomiske og kortsiktige interesser viktigere enn fremtidens matsikkerhet? Les hele saken hos NRK her Post Views: 69

 • Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

  Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje

  Skjebnen til verdens kystregioner avhenger av isen som dekker Vest-Antarktis. Smeltingen kan heve havnivået med flere meter. Onsdag offentliggjør FNs klimapanel en spesialrapport om havet og de isdekte delene av kloden. Den vil blant annet inneholde nye data om hva som er i ferd med å skje med isen i Vest-Antarktis. Forskere mener nå at det ikke er et spørsmål om hvorvidt isen vil smelte, men om når det vil skje. Flere hundre millioner mennesker bor i områdene som blir berørt når havet stiger som følge av at store ismasser glir ut i havet. les hele saken hos Nationen Post Views: 64

 • Oppskrifter

  Danske ulver forsvunnet sporløst

  I løpet av fem år har syv danske ulver forsvunnet. Ingen vet hvor de har blitt av. En gjennomgang gjennomført av ulveekspert og seniorforsker Peter Sunde ved Institutt for biovitenskap ved Aarhus Universitet for danske TV 2 viser at syv ulver har forsvunnet i Danmark siden 2013. Disse tallene gjelder frem til slutten av 2018. Hvorfor ulvene er borte, er det ingen som kan forklare. Les hele saken hos Nationen Post Views: 54