Dyrevern

 • Norun Haugen I 5 år gikk hun undercover i den norske kjøttindustrien. Materialet ble brukt i Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Nå har hun bestemt seg for å dedikere all min tid fremover til å kjempe for dyrene i kjøttindustrien.
  [ facebook ] [ webside ]
 • Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Med over 9000 medlemmer, er vi en av landets største og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som gir praktisk hjelp til dyr i nød. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner [ Facebook ] [ Webside ]
 • Nettverk for dyrs frihet er en dyrevernorganisasjon som er basert på frivillig innsats og håndfast engasjement. Vi jobber for større åpenhet om forhold som holdes skjult fra offentligheten. På denne måten kan vi bidra til en mer faktabasert og demokratisk debatt om dyrenes levekår. [ Facebook ] [ Webside ]
 • http://www.forbypels.no/ Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, blant annet ved å dokumentere dyrenes forhold og spre informasjon til allmennheten. [ Facebook ] [ Webside ]
 • NOAH startet i 1989, og har i dag over 13 000 medlemmer. Våre fagansatte på kontoret i Oslo jobber for å styrke dyrs rettigheter hver dag, og våre hundrevis av frivillige over hele landet skaper økt engasjement for dyrene. [ Facebook ] [ Webside ]
 • http://www.lokengard.no/ Visste du at det i Norge finnes en gård som driver oppdrett av hunder og katter til dyreforsøk . Kampanjen “Steng Løken Gård” startet i 2003 og har senere blitt en del av Nettverk for Dyrs Frihet. Kampanjen har hele tiden jobbet aktivt for å stoppe Løken Gårds profittdrevne dyremishandling. Ved hjelp av demonstrasjoner, informasjonsarbeid og underskriftskampanjer har kampanjen oppnådd å gi Løken Gård en plass i den offentlige bevisstheten som ”Norges mest forhatte gård”. [ facebook ] [ Webside ]
 • Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Som organisasjon er Dyrevernalliansen spesialisert på faglig utredning, myndighetskontakt og dialog med næringslivet. Vår første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den med alle lovlige midler. [ Facebook ] [ Webside ]
 • Foreningen Våre Rovdyr en organisasjon som arbeider for livskraftige bestander av rovdyr i Norge. Hos FVR finner du naturinteresserte, friluftsinteresserte, ildsjeler, entusiaster, samfunnsengasjerte, akademikere, byfolk, bygdefolk, unge og eldre, menn og kvinner. [ Facebook ] [ Webside ]
 • Dyrehjelperne er en frivillig organisasjon og alt vi gjør er på frivillig basis. Vi jobber for å bedre dyrevelferden og å sette et stort fokus på useriøs avl og oppdrett. Vi startet opp 2013 og ble registrert i 2014. Vi jobber for å påvirke systemet og ønsker et landsdekkende dyrepoliti. Vi tar sterk avstand fra dyremishandling og dumping av dyr [ facebook ] [ Webside ]
 • Potespor i Hjertet er en ideell organisasjon som ble stiftet i juli 2015, etter at daglig leder hadde drevet med katteredning på privat tiltak i noen år. PiH drives av fire viljesterke og lidenskaplige jenter med et enormt hjerte for dyr. Fokusgruppen vår er katter – særlig de som ingen ønsker å hjelpe eller som ingen elsker. Vi er kanskje den minste dyreorganisasjonen i Midt-Norge, men vi er en av de få i landet som jobber så intensivt med usosialiserte katter. [ facebook ] [ Webside ]
 • Andre dyrevern/naturvernlinker
  https://www.wwf.no/ WWF er en global miljøorganisasjon. Vi arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.
 • https://naturvernforbundet.no/ Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 27 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.
 • https://www.fuckforforest.com Fuck for forest (forkortet FFF) er en norsk miljøorganisasjon hvis aktiviteter finansieres gjennom dens tilbud av pornografisk materiale. Man må betale en sum av 15 amerikanske dollar for å få tilgang til organisasjonens selvproduserte pornografi, hvorav $3 går til administrasjon og de øvrige $12 til regnskogsarbeid ( + 18 )
 • Bite Back is a volunteer organization and newsmagazine dedicated to supporting animal rights prisoners of conscience, and reporting on current events in this struggle. Bite Back recognizes the courage and compassion of those who risk life and liberty to directly save animals from suffering and destroy the mechanisms of abuse. We hope our work is both inspirational to those who seek a more humane world, and unnerving to those who seek profit through exploitation and terror. Bite Back aggressively exercises its constitutional right to freedom of the press, with great pride and patriotism. [ Facebook ] [ Webside ]
 • Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. Med nesten 8000 medlemmer fordelt på over 70 lokallag som jobber med miljøsaker der de bor. Vi mener at lokale miljøutfordringer må sees i en større sammenheng, hvor alle de mindre og lokale problemene til sammen utgjør et stort problem. Derfor mener vi at den beste måten å jobbe for naturen er å jobbe både med lokale saker, ta vare på verdens artsmangfold og ved å begrense de menneskeskapte klimaproblemene. [ Facebook ] [ Webside ]
 • Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. [ facebook ] [ Webside ]
Del