Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

Kritiserer Mattilsynet for ikke å stoppe dyremishandling

Riksrevisjonen mener Mattilsynet mangler systemer som følger opp lovbrudd der dyr får lide under dårlig dyrehold.

Riksrevisjonen slakter Mattilsynets arbeid mot dårlig dyrehold i landbruket.

De har funnet at kritikkverdig dyrehold har fått pågå i flere år før gårdsbruk fikk forbud mot å ha dyr, såkalt aktivitetsforbud.

«Til tross for alvorlige funn og gjentatte pålegg tok det i gjennomsnitt sju år fra første inspeksjon til Mattilsynet vedtok aktivitetsforbud» skriver Riksrevisjonen.

Bøndene hadde rukket å få gjentatte saker mot seg: i sakene til 39 bønder som fikk forbud, hadde de fått til sammen 918 varsel og vedtak.

I flere av sakene var det de samme kritikkverdige forholdene som ble varslet gjentatte ganger. Det gjelder også akutte vedtak, der det har vært rapportert mangel på fôr og vann.

Les hele saken her

Del