Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

Mattilsynet vasset i møkk hos melkeprodusenten

Fylkesmann i Troms og Finnmark har opprettet sak etter at Mattilsynet rykket ut til en gård i Nord-Norge. De hadde blitt varslet om forholdene hos en melkeprodusent. De ble møtt av store mengder avføring og flere graverende forhold ved gårdens dyrehold.

Mattilsynet lister opp en rekke tilfeller som de reagerte på:

  • I kalvingsbingen sto ei ku med delvis avklipt øremerke, sammen med en nyfødt kalv. Det lå dessuten en død kalv i bingen.
  • I alle ungdyr- og oksebingene (på høyre side av fôrbrettet sett fra inngangen) var det rikelig med tynn møkk på gulvet.
  • Ku hadde skjedefremfall, hun lå på en liggebås i løsdrifta. Vi fant ingen notering om skaden i fjøskortet.
  • Det var opphopning av møkk på liggeareal, ingen steder hos ungdyra var det tilfredsstillende liggeunderlag. Mange av dyra var skitne.
  • Ved ankomst sto kalv fast med hodet i fôrhekken. Den lå på siden i møkka med «vrengte» øyne. Vi fikk den løs etter en del strev.
  • I binger med småkalver var underlaget stekt skittent. Dyra hadde ikke tilgang til drikke. Det var møkk i en av fôr/drikkeskålene.
Denne kua lå med tydelige skader etter en vaginalprolaps og ble funnet blødende mens den lå i store mengder avføring
Foto: Mattilsynet
LÅ INNE BLANT ANDRE DYR: Denne døde kalven lå inne blant de andre dyrene. Foto: Mattilsynet
MØKK OVERALT: Det fløt av møkk inne i fjøset Mattilsynet har rapportert inn. Foto: Mattilsynet

Del