Dyrevern

NORGES FØRSTE MATMERKING MED DYREVELFERD I FOKUS

Dyrevernalliansen lanserer Norges første merkeordning for mat med dyrevelferd i fokus. Når du velger produkter med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt et bedre liv.

Frem til nå har det ikke eksistert noen merkeordning for dyrevelferd i Norge. Som forbruker har det derfor vært vanskelig å orientere seg hvis man ønsker mat fra dyr som har hatt det bedre. Dette ønsker vi å forandre! Dyrevernalliansen mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve.

Målet med Dyrevernmerket er å bedre livet til flest mulig dyr, ved å skape et marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet enn de offentlige minimumskravene.  Vi oppfordrer deg til å spise litt mindre kjøtt, og heller betale litt mer.

Når du velger mat som er merket med Dyrevernmerket, kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt: bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Rett og slett et bedre liv!

Del