Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

Norske forskere skal finne sydpol-smeltingens «point of no return»

Smeltingen i Antarktis er den store jokeren i klimakrisen. Vil den bli så kraftig at den er umulig å stoppe?

– Det er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på. Hvis vi lykkes, vil vi bidra til at FNs klimapanel kan komme med et bedre estimat på havnivåstigning, sier Norce-forsker Svein Østerhus.

Sammen med andre forskere ved forskningsinstituttet Norce i Bergen skal han nå lede et internasjonalt forsøk for å prøve å finne svaret på et av vår tids største spørsmål: Hva skjer med isen i Antarktis?

Forskningen er bestilt og finansiert gjennom EU-prosjektet Horisont 2020.

Les hele saken her:

Del