Dyrevern,  Miljøvern,  Politikk

Strandryddeaksjon kan havne i retten etter anmeldelse fra Miljødirektoratet

Dette er historien om Nord-Historie. En forening som ble startet i 2017 i Brønnøysund og som fikk 850.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Etter å ha fått regnskap og rapport har direktoratet politianmeldt to personer for misbruk av statlige midler.

En forening i Brønnøysund fikk høsten 2017 til sammen 850.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Pengene ble brukt opp i løpet av tre måneder.

Det er Brønnøysunds Avis som ruller opp saken hvor to menn i denne foreningen er anmeldt for misbruk av statlige midler.

En del av pengene som foreningen har fått, skal blant annet ha gått til klær, alkohol, tobakk, lutefisklag og mobiltelefoner. Andre utlegg skal være dårlig dokumentert.

Les saken her

Del